AI sẵn sàng đổ bộ App Store của Apple
Công nghệ
AI sẵn sàng đổ bộ App Store của Apple

Dự kiến, tại Hội nghị các nhà phát triển - WWDC 2024 năm nay, Apple sẽ tuyên bố tạo ra AI App Store.