5 mẫu iPhone đời cũ đang giảm giá sâu, chỉ từ 6,99 triệu đồng
Công nghệ
5 mẫu iPhone đời cũ đang giảm giá sâu, chỉ từ 6,99 triệu đồng

Nhiều dòng iPhone likenew (iPhone cũ) đang giảm thêm từ 200.000 - 300.000 đồng tuỳ phiên bản.