10 điện thoại bán chạy nhất thế giới, iPhone không phải số 1
Công nghệ
10 điện thoại bán chạy nhất thế giới, iPhone không phải số 1

Visual Capitalist đã tổng hợp bảng xếp hạng các điện thoại và điện thoại thông minh phổ biến nhất trong lịch sử.