“Ông lớn” Analog Devices “nhắm” thị trường chip bán dẫn xe điện tại Việt Nam
Công nghệ
“Ông lớn” Analog Devices “nhắm” thị trường chip bán dẫn xe điện tại Việt Nam

Chip bán dẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa phân phối điện năng, giám sát hiệu suất pin, và đảm bảo an toàn và hiệu quả tổng thể của xe điện.