Ốp lưng của dòng iPhone 16 để lộ điều bất ngờ
Công nghệ
Ốp lưng của dòng iPhone 16 để lộ điều bất ngờ

Theo thiết kế ốp lưng cho iPhone 16 Series, chúng sẽ có những thay đổi về ngoại hình, bao gồm cả nút bấm mới.