Điện thoại Google Pixel lại "sân si" với iPhone trong video quảng cáo mới nhất
Công nghệ
Điện thoại Google Pixel lại "sân si" với iPhone trong video quảng cáo mới nhất

Năm nay, hai người bạn thân - iPhone và Pixel lại tiếp tục tham dự Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella trong quảng cáo mới nhất của Google.