Điều gì xảy ra nếu iPhone không thể chạy iOS 17
Công nghệ
Điều gì xảy ra nếu iPhone không thể chạy iOS 17

Người dùng iPhone được khuyến cáo cập nhật lên iOS mới nhất, trong trường hợp này là iOS 17, vì lý do bảo mật. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi iPhone không thể cập nhật lên iOS 17?