Điều gì đã xảy ra với iPhone Ultra?
Công nghệ
Điều gì đã xảy ra với iPhone Ultra?

Trong nhiều tháng, nhiều người tin rằng Apple sẽ đổi họ Pro Max thành Ultra trong dòng iPhone. Nhưng điều gì đã xảy ra với ý tưởng này? Liệu chúng ta có bao giờ