Đây sẽ là điện thoại Nokia cuối cùng của HMD?
Công nghệ
Đây sẽ là điện thoại Nokia cuối cùng của HMD?

Rất nhiều dự đoán về cái tên điện thoại Nokia tiếp theo mà HMD Global sẽ giới thiệu vào tháng 5, tuy nhiên sản phẩm này dường như đã được vén màn.