Đây là chiếc iPhone dưới 5 triệu đồng vẫn đáng mua năm 2024
Công nghệ
Đây là chiếc iPhone dưới 5 triệu đồng vẫn đáng mua năm 2024

Vẫn có nhiều lý do thuyết phục để bạn chọn mua mẫu iPhone này ở thời điểm hiện tại.