Đây chính là vũ khí thay đổi cuộc chơi mà iOS 18 mang đến iPhone
Công nghệ
Đây chính là vũ khí thay đổi cuộc chơi mà iOS 18 mang đến iPhone

Apple đang hoàn tất thỏa thuận với OpenAI để đưa một số công nghệ AI lên iPhone trong năm nay thông qua iOS 18.