Đây chính là kính thực tế ảo vừa rẻ, vừa đẹp của Meta
Công nghệ
Đây chính là kính thực tế ảo vừa rẻ, vừa đẹp của Meta

Trong khi Vision Pro của Apple mang đến cái nhìn thoáng qua về thế giới thực tế hỗn hợp (MR) tương lai, giá quá cao của chúng có thể khiến người dùng do dự.