"Ông trùm" sản xuất chip giàu sụ nhờ Apple và Samsung
Công nghệ
"Ông trùm" sản xuất chip giàu sụ nhờ Apple và Samsung

Nhờ Apple và Samsung, Qualcomm đã thu đậm trong năm 2023 và gia hạn hợp đồng với cả 2 ông lớn.